Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów rozporządzających prawami do nieruchomości. Podstawą działania Pośrednika w obrocie nieruchomościami jest umowa pośrednictwa, w której Pośrednik zobowiązuje się do reprezentowania interesów swojego Klienta. Umowa pośrednictwa gwarantuje Klientowi profesjonalną obsługę oraz bezpieczeństwo transakcji, a Pośrednikowi wynagrodzenie za wykonaną pracę.


Współpraca z biurem nieruchomości 4Kąty rozpoczyna się od zawarcia umowy pośrednictwa. W umowie tej zobowiązujemy się do realizacji wszelkich czynności prowadzących do kupna lub sprzedaży, bądź też wynajmu lub najmu nieruchomości. Podchodząc indywidualnie do każdego Klienta, staramy się szczegółowo poznać Jego oczekiwania, aby jak najlepiej skonfrontować je z sytuacją rynkową. Istotnym elementem współpracy z naszym biurem jest fachowe doradztwo oraz kompleksowa obsługa Klienta przez cały czas trwania umowy pośrednictwa. Służymy pomocą w pozyskiwaniu środków na zakup nieruchomości, zajmujemy się również weryfikacją stanu prawnego, a także organizacją całego procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
W celu nawiązania współpracy z biurem 4Kąty prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail
Klientów zainteresowanych złożeniem oferty sprzedaży lub wynajmu swojej nieruchomości prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszenia. Nasz Agent niezwłocznie skontaktuje się z Państwem. Prosimy również zapoznać się z opisaną poniżej umową pośrednictwa na zasadzie wyłączności - jako jedną z możliwości współpracy.


Umowa na wyłączność
Gwarancja w pełni profesjonalnej i skutecznej współpracy z klientem

 Umowa pośrednictwa na wyłączność polega na współpracy Właściciela nieruchomości z Pośrednikiem, w ramach której Pośrednik oferuje Właścicielowi nieruchomości szeroką gamę technik promocji, reklamy i sprzedaży, w zamian za wyłączne reprezentowanie interesów Właściciela nieruchomości.


Współpraca Właściciela nieruchomości z Pośrednikiem rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy wyłącznego pośrednictwa, a kończy na realizacji zlecenia.
Głównym celem jest zapewnienie osobie sprzedającej lub wynajmującej nieruchomość, profesjonalną obsługę oraz bezpieczeństwo transakcji, a dla Pośrednika - wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy.
Umowa na wyłączność nie oznacza, że Pośrednik jako jedyny oferuje nieruchomość Właściciela. Wręcz przeciwnie, oferta taka jest intensywnie reklamowana i udostępniana wszystkim biurom działającym w systemie MLS oraz pozostałym biurom działającym na rynku, zainteresowanym współpracą z Pośrednikiem prowadzącym - posiadającym ofertę na wyłączność. Z powyższego dla właściciela nieruchomości, który podpisze umowę pośrednictwa w drodze wyłączności wynikają następujące korzyści:

  •     Likwidacja potrzeby odwiedzania wielu biur pośrednictwa, wypełniania wielu    formularzy i podpisywania wielu umów pośrednictwa
  •     Likwidacja konieczności wielokrotnej prezentacji nieruchomości
  •     poszczególnym pośrednikom
  •     Oszczędność czasu
  •     Pewność profesjonalnej obsługi
  •     Łatwość komunikacji, bez potrzeby wykonywania wielu telefonów, choćby w przypadku przekazania nowych informacji jak również w przypadku modyfikacji oferty
  •     Znaczne zwiększenie szansy realizacji oferty w krótkim czasie
  •     Oferowanie oferty przez wiele biur pośrednictwa połączonych wspólną bazą danych w systemie MLS - Multiple Listing System
  •     Wiarygodność – jesteśmy członkiem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami zrzeszającego prawie 500 członków

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo, oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów i zlecić sprzedaż bądź wynajem, Państwa nieruchomości, licencjonowanemu Pośrednikowi, to wskazane jest, aby tylko jedno biuro reprezentowało Państwa interesy i koordynowało pracę innych Pośredników nad Państwa ofertą. Agencja pewna swojego wynagrodzenia za włożoną pracę, dołoży wszelkich starań i własnych środków finansowych w celu realizacji oferty.
Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia oferty na wyłączność:

Etap I
1. Przyjmujemy od Państwa zlecenie sprzedaży nieruchomości.
2. Przekazujemy Państwu wiedzę o tym, jakie dokumenty potrzebne będą do zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości,
3. Przyjeżdżamy na oględziny,
4. Przekazujemy projekt umowy pośrednictwa w sprzedaży,
5. Wykonujemy opis  nieruchomości.
6. Wykonujemy zdjęcia nieruchomości ( z zewnątrz, wewnątrz, oraz otoczenie),
7. Ustalenie rynkowej ceny nieruchomości

Etap II
1. Analiza dokumentów nieruchomości,
2. Sugerujemy sposób uregulowania stanu formalno - prawnego nieruchomości.
3. Omawiamy zapisy w umowie pośrednictwa.
4. Zawieramy umowę pośrednictwa
5. Opracowujemy i obróbka zdjęć
6. Opracowanie szczegółowego opisu sprzedaży.

Etap III
1. Wprowadzamy ofertę do programu komputera.
2. Opracowujemy ofertę do najpopularniejszych portali internetowych oraz stronę WWW naszego biura
3. Opracowujemy ofertę do prasy lokalnej - branżowej,
4. Udostępniamy Państwa ofertę wszystkim współpracującym z nami biurami nieruchomości,
5. Przekazujemy informację o Państwa ofercie naszym Klientom poszukującym,
6. Wysyłamy pocztę e-mailową do naszych internetowych korespondentów wiadomość o pojawieniu się Państwa oferty,
7. Prezentujemy Państwa nieruchomość zainteresowanym klientom,

Etap IV
1.Informujemy Państwa o złożonych propozycjach nabycia nieruchomości
2. W Państwa imieniu negocjujemy z oferentem warunki sprzedaży nieruchomości,
3. Organizujemy spotkanie, które wieńczy podpisanie protokołu uzgodnień lub umowy przedwstępnej,
4. Pomagamy Państwa kontrahentowi w uzyskaniu kredytu,
5. Dostarczamy komplet dokumentów Notariuszowi,
6. Jesteśmy z Państwem u Notariusza w czasie zawierania umowy i czytania aktu notarialnego,
7. Uczestniczymy w sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego przy przekazywaniu nieruchomości.
8. Od pierwszego kontaktu z naszą Firmą , aż po dzień sprzedaży nieruchomości obsługuje Państwa ten sam Agent.

Wykonujemy to wszystko tylko dla Klientów, którzy nas wybrali.  Dlatego jesteśmy skuteczni.