Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Kąty Czebotorowicz Edyta, ul. Bieruńska 74B, 43-200 Pszczyna, NIP 7931495088, tel. 888414444, email: biuro@4katy.org, reprezentowaną przez Zbigniewa Czebotorowicz - pełnomocnika

 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze;

 5. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,

 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy;

 7. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy;

 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).